ه‍.ش. ۱۳۹۵ شهریور ۸, دوشنبه

در سالگرد کشتار جمعی دهه شصت در ایران


امسال در شرایطی سالگرد کشتار هزاران  زندانیان سیاسی دهه شصت توسط رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در ایران از راه می رسد که این بار اعترافاتی از درون رژیم حاکی ازنحوه کشتار هزاران زندانی  در دهه شصت به بیرون درز کرده است. پخش نوار منتظری و اظهارات جانیان مختلف  عکس العمل جناح های رژیم  را در پی داشت و کار به مجلس ارتجاع اسلامی کشانیده شد.

جنایتکاران حاکم در ایران به اشکال مختلف  دستور کشتار هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت را متوجه سمبل ارتجاع یعنی خمینی می کنند تا بتوانند کل دستگاه حاکم را نجات دهند. غیراز اصلاح طلبان درون رژیم که می گویند فراموش نکنید ولی ببخشید، درعین حال نیز جریانی در اپوزیسیون رژیم شکل گرفته که با شعار دادخواهی در تلاش برای به محاکمه کشانیدن "عناصری" از رژیم هستند که  مستقیما در کشتار دست داشته اند و عملا  رژیم حافظ منافع سرمایه داری را از تیر رس جنبش های اجتماعی  انقلابی خارج می سازند. پخش نوارمنتظری و عکس العمل ها ی حول آن در شرایط حاضراتفاقی نیست چرا که طبق آمار خود رژیم صدها هزار نفرکماکان در زندان بسر می برند و طبق آمار جهانی ایران در کنار امریکا و چین بیشترین میزان اعدام را بکار می گیرند. بحران اقتصاد سرمایه داری و به تبع آن بحران اجتماعی در ایران بحران سیاسی درون رژیم را به جایی رسانیده است که حتی برجام و توافق با امریکا و دیگر دولت های پر قدرت سرمایه داری جهانی راه نجاتی برایش در پی نداشته است. دادخواهی از جانباختگان درکشتار دهه شصت تاریخا تنها با سرنگونی  رژیم  وبر بستر یک انقلاب اجتماعی میسر خواهد گردید و این را تجربه مبارزات اجتماعی در کشورهای مختلف به ثبت رسانیده است.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

اطلاعیه مشترک به مناسبت 8 مارس، سازمان سوسیالیستهای کارگری افغانستان و کانون سوسیالیستهای کارگری


هیچ جنبشی، بدون حضور اجتماعی زنان درآن، به ثمر نخواهد نشست!

8 مارس امسال همچنان مصادف است با تداوم تبعیض، ستم و استثمار، بی حقوقی و ناامنی اقتصادی و خشونت و آزار سیستماتیک بیشتر بر زنان. با افزایش بحرانهای اقتصادی- سیاسی نظام کاپیتالیستی جهانی که سبب تشدید جنگها و کشمکش بین امپریالیستها و تقویت انواع و اقسام جریانات ارتجاعی و پان اسلامیستی در منطقۀ خاورمیانه شده است، بیشترین قربانیان آن را زنان تشکیل می دهند. سرمایه جهانی با غارتگری و به انقیاد در آوردن کشورهای جهان از طریق تحمیل سیاست های ریاضتی نئولیبرالیستی اجرای خصوصی سازیها برای کسب سود بیشتر با استفاده از سازمان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، فقر و فلاکت روز افزونی را بر اکثریت توده های کارگر و زحمتکش تحمیل نموده است. بیشترین پیامد بحرانهای موجود که با بیکاری و گرسنگی، تعمیق اختلاف طبقاتی، جنگ، کشتار و آوارگی همرا بوده، چهرۀ زشت خود را در کشورهای در حال توسعه و بویژه خاورمیانه با عریانی تمام به نمایش گذاشته است. در این بازار آشفته بازهم این زنان هستند که صورت حساب رقابت بین سرمایه داران را باید به بهای تحمل تبعیض، نابرابری و خشونت وتجاوز جنسی بپردازند. تا کنون هزاران زن و کودک توسط داعش و بوکوحرام به بردگی گرفته شده و مورد تجاوز و خشونت و فجیع ترین اعمال غیرانسانی دیگر قرار گرفته و به قتل رسیده اند و یا هم به عنوان متاع و کنیز در تجارت سکس بفروش رفته اند. طالبان و نیروهای اسلامی دیگر نیز در اشکال گوناگون از زنان و کودکان قربانی می­گیرند و دست به ربودن آنان می زنند و سر از تن قربانیان شان جدا می کنند.

ه‍.ش. ۱۳۹۴ مهر ۱۹, یکشنبه

بحران یونان، سیریزا و طبقه کارگر


بعد از به قدرت رسیدن حزب سیریزا در انتخابات یونان و انتخاب آلکسیس سیپراس به سمت نخست وزیری مدت چند ماهی نگذشت که درحزب انشعاب و دولت اکثریت خود را در پارلمان از دست داد و سپیراس مجبور به استعفاء شد.

اختلافات میان اعضای حزب حاکم، با پذیرش شرایط اتحادیه اروپا درارسال وام مجدد تحت عنوان بسته سوم اقتصادی به یونان از طرف دولت سیپیراس، بالا گرفت. جناح چپ حزب سیریزا با شرایط اتحادیه اروپا مخالف بود. در ابتدا آلکسیس سیپراس هم اعمال سیاست‌های ریاضتی در کشور برای دریافت کمک‌های مالی اتحادیه اروپا را "تحقیر دولت یونان"َ خوانده و آن را رد کرده بود، اما با تغییر سیاستهای خود بعد از بقدرت رسیدن در نهایت آن را پذیرفت. افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تغییر در قوانین بازنشستگی از جمله تعهدات دولت یونان برای دریافت وام مجدد است. این وام که در تاریخ 14 اوت به میزان 86 میلیارد ایرو توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید حتی از طرف صندوق بین المللی پول به مثابه ابزاری برای امکان باز پرداخت بدهی ها از طرف دولت یونان مورد شک و تردید قرار گرفت.

توافق هسته ای وین و طبقه کارگر در ایران


توافق هسته ای در وین بین رژیم اسلامی و گروه پنج به اضافه یک، به ابتکاردولت امریکا و توافقی در چهارچوب سیاست های سرمایه داری جهانی است. این توافق هر چند بر وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران بی تاثیر نخواهد بود ولی از لحاظ سیاسی ربطی به طبقه کارگر در ایران ندارد. دراین توافق که در چهارچوب استراتژیک دولت امریکا صورت گرفت شکست سیاسی از آن رژیم اسلامی شد که با تکیه بر مسئله اتمی سهم و قدرت هر چه بیشتری را در نظام اقتصاد جهانی مد نظر قرار داده بود. ایران هسته ای و گسترش منطقه ای ابزاری بود که قرار بود با تکیه بر آن رژیم اسلامی موقعیت بالاتری را در زنجیره جهانی سرمایه کسب کند. این توافق اکنون رژیم اسلامی را از نه آنطور که خود مد نظر قرار داده بود به حلقه سرمایه جهانی متصل می کند. هدف جمهوری اسلامی قبل از توافق ادغام در اقتصاد جهانی با قدرت بالاتری در سهم بری بود، ولی بحران اقتصاد سرمایه داری در ایران و نیز بحران سیاسی ـ حکومتی رژیم را ناچار از گردن گذاشتن به آن کرد تا بتواند در این چهارچوب اقتصادش را رشد و قدرت سیاسی و نظام حکومتی اش را حفظ کند. 

جنبش علیه بیکاری در افغانستان، همصدایی گرسنگان علیه استثمارگران!


جنبش وسیعی که علیه بیکاری در افغانستان براه افتاده است یک جنبش اجتماعی و خود جوش است که  بر مبنای زمینه های عینی جامعه افغانستان شکل گرفته است. این جنبش طیف وسیعی از اقشار مختلف جامعه را در بر میگیرد که درصد بالایی از جوانان تحصیلکرده ایی را شامل میشود که بعد از اتمام تحصیلات خود موفق به پیدا کردن کار نشده اند. نرخ بیکاری در این کشور حدود 52%  میباشد. بنا بر آمار موجود هر روز 500 تا 1000 نفر به قصد سفر به کشورهای همجوار مانند ایران، ترکیه و یا کشورهای اروپایی از افغانستان خارج میشوند، دراین رابطه با مخاطرات جدی روبرو شده تا جائیکه تعدادی هم روزانه جان خود را از دست می دهند. این رقم در ماه حدود 25000 نفر را رقم میزند. دولت حاکم بر افغانستان نه تنها راه حلی برای حل این معضل جدی اجتماعی ندارد بلکه  بر طبق آمارهای موجود روزانه موج بیکاریها رو به افزایش است. دولت جلو صدور پاسپورت را هم گرفته و تعدادی با متقبل شدن هزینه بیشتری از طریق باندهای سیاه که ساخته دولت افغانستان است، اقدام به گرفتن پاسپورت می نمایند که از کشور خارج شوند.

ضرورت ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و مبارزه برای افزایش دستمزدها!


توافقات هسته ایی و کُرنش نمودن حکومت جمهوری اسلامی در مقابل امپریالیستها نه تنها کمکی به حل تحریمهای اقتصادی ننموده،  بلکه بر بحرانهایی موجود اقتصادی و سیاسی افزوده است. تمام اخبار و گزارشات کارگری یکی دو سال گذشته حاکی از یک روند رو به زوال اقتصادی است و از بیکار سازی های رو به افزایش، تعطیلی کارگاه های تولیدی و کارخانجات، عدم دریافت ماه ها حقوق و مزایای شغلی و اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران خبر می دهد و حکومت اسلامی سرمایه نیز درست همانند دیگر حکومت های سرمایه داری همواره در شرایط بحران های اقتصادی، هزینه های در جهت رفع بحران را از جیب طبقه کارگر می پردازد و به سفره های خالی زحمتکشان هجوم می آورد و از طریق کاهش دستمزدها و کار بیشتر در برابر مزد کمتر از یک سو و از سوی دیگر با طولانی کردن صف ارتش بیکاران، و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام می کوشد که این بحران را کنترل کند.

نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی و اعدامها!


اخیرا از سوی حاکمیت سرمایه، سرکوب و تهاجمی بمراتب وسیعتر از گذشته علیه فعالین کارگری، و معلمان، پرستاران و هر انسان آزادیخواهی که برای حق و حقوق اولیه خود به اعتراض و مبارزه دست میزند سازمان داده شده است. دستگیریها تنها به فعالین کارگری ختم نشده بلکه دهها فعال جنبشهای اجتماعی دیگر و انسانهای معترض به سطح معیشت روزانه اشان را هم در بر گرفته است. تداوم و شدت دستگیریها و اعدامها از طرف جمهوری اسلامی بخصوص با رو کار آمدن دولت روحانی شدت یافته، و جامعه را با فضایی از رعب و وحشت مواجه نموده است.

دختران و زنان، قربانیان درجه اول داعش


 داعش ، بربریتی که در منطقه ظاهر شد، در درجه اول قربانیانش را از میان دختران و زنان جوان دست چین می کند و سنتا الگوی پیش کسوتانش را بجا می آورد . چند ماه پیش گزارشی از سازمان ملل منتشر شد و در آن قید شده بود هنگام تصرف منطقه ای توسط داعش اسرا دسته بندی می شوند ،ابتدا بر حسب جنسیت و سپس بر حسب سن به چند گروه تقسیم می شوند. مردان و جوانان بالای چهارده سال را اعدام می کنند . زنان و دختران را برهنه می کنند و بر حسب باکره بودن وجوان بودن گروهبندی می شوند و هر یک بارها مورد تجاوز جنسی مردان داعشی قرار می گیرند ودر صورت مقاومت زنده زنده آنها را در آتش می سوزانند . برای هر یک نرخی تعیین می کنند ودر بازاربفروش می رسانند . نماینده سازمان ملل در امور مربوط به تجاوز زنان در گزارش خود اعلام کرد ه است که زنان جوان در عین حال وسیله ای برای جذب عضویت مردان جوان در داعش هستند . یکی از زنان فراری ازمنطقه تحت اختیار داعش اعلام کرده است که طی یکروز 22 بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است . 

کارل کائوتسکی و سوسیال دمکراسی


 (October 16, 1854 – October 17, 1938)

عباس منصوران

کارل کائوتسکی[[i]]، سال ۱۸۵۴ در پراگ پایتخت کنونی چک،‌ از خانواده‌ای در میان لایه‌های میانی برآمد. پدرش یوهان کائوتسکی (طراح صحنه) و مادرش مینا (Minna  بازیگر و نویسنده) است. وی از همان روزهای کودکی با خانواده از پراگ به وین، پایتخت اتریش جابجا شد.  ک . کائوتسکی در سال ۱۸۷۴ در رشته، فلسفه و اقتصاد در دانشگاه وین به آموزش پرداخت و سال ۱۸۷۵عضو حزب سوسیال دموکرات اتریش (SPO)  شد. او در سال ۱۸۸۰  به گروهی از سوسیالیست آلمانی در زوریخ پیوست که  از پشتوانه مالی کارل هوشبرگ [[ii]] ، برخوردار بود. زیر ممنوعیت فعالیت سوسیالیستی، با برقراری قوانین ضد سوسیالیستی توسط دولت بیسمارک، کائوتسکی نوشته‌های ممنوعه سوسیالیستی (۱۸۷۸) را به آلمان وارد می‌کند. زیر تاثیر ادوارد برنشتاین، و همراهی کارل هورش برگ، به سوسیایسم  روی می‌آورد و در سال ۱۸۸۱ در گریز از پی گردهای بورژوازی آلمان به سوئیس می‌رود وسپس در انگلستان با مارکس و انگلس دیدار می‌کند.

ماکیاولی


" مردم از آرزویی به آرزوی دیگر می روند . نخست می خواهند خویشتن را از حملۀ دیگران مصون دارند. و و قتی چنین شد به دیگران حمله می کنند. "


  این گفتۀ ماکیاولی آیا ازتعریف از صیانت نفس بر می آید یا این که خصلت نمای ذات آدمی است؟ اگر چه این گفته در هر دو مورد صدق می کند، اما آیا نباید ماکیاولی را ازمیان همین حرف ها بشناسیم؟  ماکیاولی نه فیلسوف است که از دستگاه نظری انسجام یافته ای برخوردار باشد و نه تاریخدان است که از طریق نظریه اش برتاریخ، به فلسفۀ تاریخ او برسیم.  اما آیا او مورخ هم هست؟

 تناقضات فکری ماکیاولی هرچه باشد، از او متفکری را می شناسیم که شاید به جز چندتایی درجهان تفکر همچو او، کسان زیادی یافت نشوند که ما را تا به این حد، هم شیفتۀ خود کرده باشند و هم با نگاهی بدبینانه از سوی ما به قضاوت در آیند.

درتاریخ تفکر و در فلسفۀ سیاسی نام ماکیاولی رعب انگیر است. نام او با صفات بی اخلاقی، بی وجدانی، کلبی صفتی وشرارت مترادف است، اما درعین حال صراحت، صداقت، واقع بینی و آزادی خواهی نیز در وجه دیگری از او، او را به اندیشمندی قابل تعمق تبدیل می کند.  ماکیاولی از دل"  رنسانس " بر می آید. رنسانس از درون قرن های میانه زاده می شود . همه چیز درهم ریخته است.

مروری بر تاریخ سینمای ایران دهه 40 بخش پنجم


درون مایه اصلی فیلمهای جنایی "احساس و عدم اطمینان و امنیت " به صورت غریبی با احساس جاری در جامعه و دولتهای ایران پیوند خورد . احساس عدم اطمینان و امنیت همان قدر در میان مردم جاری بود که در دولتمردان، سیاست پیشگانی که زیر زره بین بودند و هر روز امکان تعویض آنها بدلیل اعتراض مردم و یا دستورات شاه وجود داشت.

نگاه سرشار از سوءظن به خویش در جریان ساخته شدن فیلم "گل شیطان" در سال 1344 توسط ترنس یانگ بروز کرد . این فیلم با سرمایه سازمان ملل متحد از طریق صندوق تعاون آن در مورد نقش باندهای قاچاق مواد مخدر در تخریب سلامت جوامع ساخته شد و ستاره های معروف سینما در آن بازی کردند، داستان حکایت تلاش چند مأمور سازمان ملل در کشف و خنثی کردن فعالیتهای یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر از شرق به غرب بود. حدود سی دقیقه از این فیلم در ایران میگذشت و عمر شریف هم نقش نماینده ایران در سازمان ملل را بعهده داشت. در وهله نخست، آمدن بازیگرانی مثل "یول برینر" و " ریتا هیورث " و " تریور هوارد" به ایران سر و صدای فراوانی ایجاد کرد و خورک تبلیغاتی شد برای دروازه های تمدن بزرگ شاه، اشرف و غلامرضا ، خواهر و برادر شاه، سر صحنه فیلمبرداری در استان اصفهان حاضر شدند و بر کمک بی شائبه دولت ایران تأکید کردند، از جمله اولین اقداماتی که برای رفاه گروه خارجی انجام شد، احداث یک جاده بیست کیلومتری توسط وزارت راه از راه اصلی اصفهان – نجف آباد تا محل فیلمبرداری بود، یک ایل 800 نفری از عشایر بختیاری نیز بعنوان سیاهی لشکر به محل گسیل داده شدند، و یک گروه از وزارت فرهنگ و هنر که در میان آنها هوشنگ شفتی، هژیر داریوش، بهرام ری پور، مازیار پرتو و هوشنگ بهارلو نیز حضور داشتند، بمحل فیلمبرداری رفتند و همه اینها به دهزینه دولت ایران صورت انجام شد.

عبوراز دیوار اروپا


در چند هفته اخیر فرارازکشورهای عربی و شمال افریقا، عراق و افغانستان به سوی اروپا افزایش چشمگیری داشته است . مطابق  آمار  رسمی تنها در عرض چند هفته گذشته بیش از صد و هفتاد هزار نفر از کشورهای سوریه، لیبی، افغانستان و عراق خود را به اروپا رسانده اند وهمچنان هزاران نفر در راه اروپا هستند. از ماه ژانویه تا کنون حدود 3 هزار نفر در دریای مدیترانه غرق شده اند، اخیرا 71 نفر در کامیون خفه شدند، و جنازه آلان پسر سه ساله و برادر پنج ساله اش در ساحل ترکیه  تنها گوشه هایی ازعمق فاجعه فرار آوارگان بطرف اروپا را نشان داد. علت موج پناهنده گی  چیست ، برخورد دولت های اروپایی چگونه است ، پذیرش پناهنده گی از سوی آنان تحت چه شرایطی است و بالاخره از زاویه منافع طبقه کارگرپناهنده گان کجا ایستاده اند؟ 

چقدر صدا با خودم دارم


چقدر صورت

و این همه پا  که می آیند و می روند!

اندازه ی پا ها هیچ یادم نیست

رنگ کفش ها   اما   چرا.

 

قهوه ای     سیاه     کتانی سفید    صورتی؛

آه . . .

حالا یادم می آید،

آن  دانلوپ   های  چینی سفید ؛ سفیدآبی  را

که گاهی کمیاب می شدند   بسکه ـ

در ایام نوروز        به فروش می رفتند .

دور جدید یورش وحشیانه رژیم به طبقه کارگر و سطح معیشت کارگران!


تسلیم شدن جمهوری اسلامی در برابر توافقات هسته ای در چهارچوب سیاست های امریکا و دولت های سرمایه داری بمنظور رفع وضعیت بحرانی در ایران است. پذیرش سیاست های جهانی برای دولت، راه استفاده از تسهیلات صندوق بین المللی و تجارت جهانی و ورود سرمایه برای سرمایه گذاری به نفع سرمایه های خارجی را هموار خواهد نمود. سرمایه گذاری در کنار مواد خام و امکانات غنی در ایران نیروی کار ارزان مهمترین عامل سود آوری است. رژیم سرمایه اسلامی مُلزم به تعهداتی است که فضای اقتصادی- سیاسی جامعه ایران را با سرکوب و اختناق بیشتر و به بند کشاندن فعالین کارگری و فعالین و آزادیخواهان سایر جنبشهای اجتماعی بدور از هر اعتراض و اعتصاب و دغدغه ایی تبدیل به جزیره ایی آرام بنماید، که از قبل استثمار شدید کارگران سود  سرمایه داران  را تامین بنماید، و از سویی دیگر هم بتواند  جوابگوی  تعهدات  و  سرسپردگی  خود  در مقابل اربابان امپریالیستی اش باشد. دولت جمهوری اسلامی برای مشروعیت بخشیدن به این  طرح و  برنامه باید  بسیاری   از  کارخانجات  را   تعطیل  نماید  و  بر  صف  متراکم  بیکاران بیافزاید، از پرداخت حقوقهای معوقه چشم بپوشد، که بسرعت این را در دستور کار خود گذاشته و اجراء می نماید. قطعا در مقابل اینهمه اجحاف و  نابرابری در بستر بحرانهای  شدید  اقتصادی –سیاسی  توده های  کارگر  و  زحمتکش ساکت ننشسته و به اعتراض و اعتصاب ادامه می دهند. بهمین دلیل، با بودن اعتراضات کارگری بی شمار در ایران، تشکل های  مستقل  و طبقاتی  کارگری در  این  روند خار چشم سرمایه داری و رژیم اسلامی است. با هدف جلوگیری از ایجاد چنین تشکل هایی  رژیم اسلامی  فعالین ومدافعین آن را تحت انواع فشار و دستگیری و زندان قرار داده و می دهد و اکنون قتل خاموش کارگران و فعالین کارگری زندانی در چنین شرایطی تشدید می شود.

برای نستوه کارگرمبارز شاهرخ زمانی


شاهرخ نافرمان بود

 

 
از دست رنج با آمیزش ِرنگ

نان ِحیات خود را می یافت .

با کارگران ازبیمه ی کارورزی

سخن می راند .

به پیشکسوتی ممتازشد .

برای پاسدارِ سرمایه

این هوشِ رنجبری

گران بنمایش درآمد .

شاهرخ به بند قرنطینه اسیرخزید ،

ازبند ِتبریز ویزد  

با اعتصاب گذشت .

اعتصابات کارگری در آلمان


در شرایطی که  راهکار رفع بحران اقتصادی در اروپا با اجرای سیاست های ریاضتی دولت های سرمایه داری وحمله به سطح معیشت کارگران و کاهش هزینه های خدمات اجتماعی در جامعه همراه است  و در حالی که  بازتاب بحران حوزه پولی یورو خود را در بحران سیاسی یونان  بوضوح نشان داده است ، اعتصابات کارگری  در آلمان ، یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی  سرمایه داری در جهان و بزرگترین اقتصاد حوزه پولی یورو با رشد تولید ناخالص مثبت ، در سال جاری درجریان بوده و هست . در ظرف چند ماه اخیر اعتصاب قطارهای بین شهری ، اعتصاب بخش خدمات و نیز اعتصاب پست در جامعه وسیعا منعکس شد . نه تنها در میان مردم ، به روزنامه ها و فرستند ه های مخابراتی و تا مجلس سراسری آلمان کشیده شد .

اعتراض و شورش کارگران در مکزیک به خصوصی سازیها


در ماه‌های فوریه و مارس امسال، کارگران راه آهن مکزیک به اعتراض به امر خصوصی سازیها، در برابر تهاجم سیاستهای جهانی‌سازی و نئولیبرالیسم ایستادند و برای حفظ شغل خود، قرارداد دسته‌جمعی، دستمزد و بهبود شرایط کار دست به اعتراض و اعتصاب زدند. مطابق با سیاست بانک جهانی در رابطه با امر خصوصی سازی در سراسر جهان، دولت مکزیک با تبعیت از طرح خصوصی سازیهای جدید، راه آهن ملی مکزیک، را به کنسرسیومی واگذار کرد که از چندین شرکت چند‌ملیتی امریکایی و مکزیکی تشکیل شده است که با نام” اتحادیه صنایع جنوبی اقیانوس آرام ،کانزاس‌سیتی” مشغول به فعالیت هستند.

داستان کودکی (6)از مدرسه دولتی دیهیم پرونده ام را زده بودند زیر بغلم و اخراج شده بودم و قضیه طوری انعکاس پیدا کرده بود و آوازه اش تا ناحیه هم پیچیده بود طوری که آنها هم دیگر حاضر نبودند در مدرسه دولتی بمن جا بدهند، و بهانه میاوردند که چون آخر سال است و نزدیک امتحانات، مدارس دولتی جا ندارند! و زن عمو طاهره خستگی ناپذیر، دست از تلاش بر نمیداشت و همچنان چادر بسر از این مدرسه به آن مدرسه پرسه میزد تلاش میکرد و به غیر از او پنداری برای دیگر اعضای فامیل مهم نبودم و اهمیت نداشتم و برایشان فرق نمیکرد که چه خواهم شد و چه آینده ای انتظارم را میکشد، و درست که مادرم ظاهراً ناله و نفرینم میکرد، ولی از ته دل راضی هم بود که مدرسه نروم و تمام وقت کار کنم و چند قرون درآمد بیشتری داشته باشم! ضمن اینکه به اوس اصغر اعتماد داشت و میدونست زیر دست او خوب تربیت میشم، البته این نظر و گفته های خودش بود، زن عمو طاهره دختر زا بود و تو چند سالی که زن عمو ابوالفضل شده بود، چند شکم زائیده بود تا شاید خدا بهش یه پسر، قند عسل بده که نداده بود، و بهمین دلیل هم محبوبیت زیادی در خانواده پر جمعیت ما نداشت البته هنوز هم نمیدانم چرا!؟ "بگُم جان" که آخرش هم نفهمیدم که چه نسبتی فامیلی با ما داشت! ولی چه در عزا و چه در عروسی دعوت شده و نشده، خلاصه همه جا نخود هر آشی میشد! و تو خانواده حضور داشت و حرفش هم برای همه حجت بود، و همه هم احترامش را داشتند!

قطب نَمای بانوی دریا


فانوس ِخانه ام اینجا

به زیرِبادبان ِهمین کشتی

روشن است .

ما مسافرانِ آواره ی دریایی ،

ما مهاجران ِجنگ ِدمشق

ازمرزهای ممنوع آبی می گذریم .

با دخترم حدیث ،هشت ماهه

خفته درآغوشم می گذرم .

پشت سر مگر

آه چه دارم من ؟

جزانبوه ِبمب ،

جزاندوه ِمرگ .

دنیا دیگر سرزمین من است !

ه‍.ش. ۱۳۹۴ شهریور ۲۳, دوشنبه

کشتن شاهرخ زمانی، بی جواب نخواهد ماند!


شاهرخ زمانی از فعالین جنبش کارگری ایران و عضو سندیکای کارگران نقاش و کمیته پیگیری، در زندان رجایی شهر جان باخت. شاهرخ زمانی فعال کارگری در بند، که حکم ۱۱سال زندان گرفته بود، پیگیرانه و سر سختانه در سیاه چالهای جمهوری اسلامی به مبارزه و افشاگری می پرداخت. او تلاش می کرد صدای طبقه اش را رساتر کند وحتی زندان، شکنجه و سرکوب بیرحمانه نتوانست اختلالی در اراده طبقاتیش نسبت به آرمانهای والای انسانی بوجود بیآورد.