ه‍.ش. ۱۳۹۵ اسفند ۱۴, شنبه


بیانیه کانون کارگران سوسیالیست

"ما نمی خواهیم زیر خط فقر بمانیم"

 

اسفند ماه امسال با توجه به اعلام میزان تورم 8،6 درصدی در ایران از طرف دولت روحانی، قرار است شورای عالی کاررژیم اسلامی حداقل مزد کارگران برای سال نود و شش را اعلام کند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی در پاسخ به خبرنگاری ایلنا در مورد حداقل مزد سال 96 اعلام کرد دولت طبق تورم تا ده درصد مزد کارگران را افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه فقر و فلاکت حاکم بر زندگی اکثریت عظیم جامعه یعنی کارگران و سایر مزدبگیران چنان است  که حتی مقامات رژیم نمی توانند منکر آن شوند (سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی اعتراف کرد که هزینه ماهانه یک خانوار متوسط شهری کمتر از چهار میلیون تومان نیست) و از همه مهمتر کارگران از تشکل های مستقل و واقعی خود محروم هستند از کدام راه می توان به مبارزه برای افزایش مزد پرداخت، از راه قانونگرایی وانتقاد به رژیم درعدم اجرای ماده 41 و یا از راهی که بر عمل مستقیم کارگری وبرپایی جنبش اجتماعی متکی است، این سوالی است که در مقابل کارگران سوسیالیست قرار دارد.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ آذر ۶, شنبه

رفیق شهرام یوسفی (عادل) از میان ما رفت !


رفیق شهرام یوسفی (عادل)  از میان ما رفت !


با اندوه فراوان  سوسیالیست های جنبش کارگری  یکی از فعالین صدیق و پی گیر خود را از دست داد . رفیق شهرام  یوسفی پس از هفت سال جدال با بیماری سرطان روز جمعه 25 نوامبر در کانادا چشم از جهان فرو بست و متاسفانه همسر و همرزم، فرزند و بستگان  و رفقایش را تنها گذاشت .او در سالهای آخر زندگی اش با وجود بیماری طاقت فرسا با عشق به سوسیالیسم یک  دم از مبارزات طبقه کارگر غافل نشد و حتی در لحظات  پایانی زنده گی پربارش ، دستش همچنان برای مبارزه متشکل و طبقاتی علیه سرمایه داری  بسوی  رفقایش دراز بود.